Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thanh toán trực tuyến đối với TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thanh toán trực tuyến đối với TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông

08/04/2024

Ngày 01/04/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 12/TB-STTTT về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thanh toán trực tuyến đối với 100% TTHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

08/08/2023
Ngày 04/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhân về Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông. Theo ...

Thông báo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần (trực tuyến) trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

03/08/2023
Ngày 30/06/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 35 thủ tục hành ...
Sở Thông tin và Truyền Thông tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng Công tác cải cách hành chính

Sở Thông tin và Truyền Thông tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng Công tác cải cách hành chính

07/07/2023
Chiều 6/7, Sở Thông tin và Truyền Thông tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng Công tác cải cách hành chính.Toàn cảnh Hội nghịĐồng chí Trần Văn Thương - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có đổng chí Đoàn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở.Theo Báo cáo của Văn ...

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với các dịch vụ công và việc thực thi công vụ của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

23/06/2023
       Để phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức và công dân đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công và việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; ngày 28/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã  ban hành công văn khảo sát mức độ hài lòng đối ...
Đắk Nông: Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đề án 06 của Chính phủ

Đắk Nông: Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đề án 06 của Chính phủ

09/05/2023
                 Ngày 04/4/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục đích: Thông qua cuộc thi ...

Khảo sát mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

28/04/2023
        Nhằm phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức và công dân đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công và việc thực thi công vụ của công chức, viên chức. Ngày 28/04/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 624/STTTT-VP về việc ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 731
Năm 2024 : 10.653
Tổng số : 2.614.041
Liên kết website