• :
  • :

Sở Thông tin và Truyền thông trình danh mục thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

27/03/2023
Ngày 27/03/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông có trình Tờ trình số 27/TTr-STTTT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; thủ tục hành chính bải bỏ lĩnh vực xuất bản, in và ...
Công bố kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

Công bố kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

27/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa kí ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại công tác dân vận chính quyền của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa năm 2022.

Chỉ số Cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 tăng 9 bậc so với năm 2021

Chỉ số Cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 tăng 9 bậc so với năm 2021

07/03/2023
Năm 2022, Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định, đồng thời nổ lực khắc ...
Hội nghị triển khai Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Hội nghị triển khai Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

23/11/2022

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Triển khai đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến lĩnh vực In, in, phát hành

Hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến lĩnh vực In, in, phát hành

30/08/2022
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu quy trình trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến lĩnh vực Báo chí

Hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến lĩnh vực Báo chí

30/08/2022
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu quy trình trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 56
Hôm nay : 1.157
Năm 2023 : 658.982
Liên kết website