Chức năng nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông

15/12/2020
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (gọi tắt UBND tỉnh), có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; Xuất bản; Bưu chính; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin; Điện tử; Phát thanh và truyền ...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

02/12/2020
a) Vị trí:Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định hiện hành; chịu sự lãnh đạo và quản lý của Sở Thông tin và ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 695
Năm 2024 : 25.088
Tổng số : 2.628.476
Liên kết website