Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
13/2023/QĐ-UBND 04/05/2023 Quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
17/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử -văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBNDngày 03 tháng 12 năm 2015 icon-file Tải về
166/QĐ-STTTT 02/10/2023 02/10/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Hệ thống Trang thông tin điện tử (website) và Hệ thống mạng nội bộ (LAN) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
69/KH-STTTT 28/09/2023 28/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động” tỉnh Đắk Nông năm 2023” icon-file Tải về
137/QĐ-STTTT 07/08/2023 07/08/2023 Quyết định chỉ định đơn vị thẩm định giá thiết bị thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông năm 2023 icon-file Tải về
57/Kh-STTTT 04/07/2023 04/07/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023 icon-file Tải về
06/2023/TT-BTTTT 11/07/2023 15/08/2023 Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình icon-file Tải về
29/2023/NQ-CP 17/07/2023 20/07/2023 Nghị quyết quy định về tinh giảm biên chế icon-file Tải về
26/2023/NĐ-CP 12/06/2023 15/07/2023 Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan icon-file Tải về
661/STTTT-TTBCXB 04/05/2023 04/05/2023 Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng tài khoản VNeID icon-file Tải về
12/2023/QĐ-UBND 25/04/2023 25/04/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
1000-QĐ/TU 25/04/2023 25/04/2023 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024)
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 248
Hôm nay : 701
Năm 2023 : 474.121
Tổng số : 2.600.561
Liên kết website