• :
  • :
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
11/2022/TT-BTTTT 29/07/2022 15/09/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện icon-file Tải về
9/VBHN-BTTTT 15/09/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc ngành thông tin và truyền thông icon-file Tải về
05/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 14/08/2022 Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 icon-file Tải về
06/2022/TT/BTTTT 30/06/2022 14/08/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 icon-file Tải về
12/2022/TT-BTTTT 12/08/2022 12/08/2022 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ icon-file Tải về
1418/QĐ-BTTTT 22/07/2022 22/07/2022 Về việc ban hành Tiêu chí nhận diện "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hóa" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí icon-file Tải về
24/2022/QĐ-UBND 13/07/2022 13/07/2022 Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
09/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 30/06/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 icon-file Tải về
9/2022/TT-BTTTT 15/09/2022 30/06/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 icon-file Tải về
29/06/2022 29/06/2022 Hướng dẫn và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ icon-file Tải về
1242/QĐ-BTTTT 28/06/2022 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 icon-file Tải về
1137/QĐ-BTTTT 23/06/2022 23/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy, phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia icon-file Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 900
Năm 2022 : 747.373
Liên kết website