Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
13/2023/QĐ-UBND 04/05/2023 Quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
17/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử -văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBNDngày 03 tháng 12 năm 2015 icon-file Tải về
19/2023/TT-BTTTT 12/01/2024 01/03/2024 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước icon-file Tải về
02/2024/TT-BTTTT 29/03/2024 15/05/2024 Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông icon-file Tải về
21/2023/TT-BTTTT 18/03/2024 05/04/2024 Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh icon-file Tải về
166/QĐ-STTTT 02/10/2023 02/10/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Hệ thống Trang thông tin điện tử (website) và Hệ thống mạng nội bộ (LAN) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
69/KH-STTTT 28/09/2023 28/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động” tỉnh Đắk Nông năm 2023” icon-file Tải về
137/QĐ-STTTT 07/08/2023 07/08/2023 Quyết định chỉ định đơn vị thẩm định giá thiết bị thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông năm 2023 icon-file Tải về
57/Kh-STTTT 04/07/2023 04/07/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023 icon-file Tải về
06/2023/TT-BTTTT 11/07/2023 15/08/2023 Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình icon-file Tải về
29/2023/NQ-CP 17/07/2023 20/07/2023 Nghị quyết quy định về tinh giảm biên chế icon-file Tải về
26/2023/NĐ-CP 12/06/2023 15/07/2023 Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan icon-file Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 840
Năm 2024 : 14.272
Tổng số : 2.617.660
Liên kết website