THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Địa chỉ:          Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại:     02616.260.203

- Fax:                02616.260.203

- Email:            stttt@daknong.gov.vn

- Website:         http://stttt.daknong.gov.vn/

                                            THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

TT

Tên phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Văn phòng Sở

02616.260.203

vp.stttt@daknong.gov.vn

2

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

02616.260.215

ttbcxb.stttt@daknong.gov.vn

3

Phòng Công nghệ Thông tin

02613.509.509

cntt.stttt@daknong.gov.vn

4

Phòng Bưu chính, Viễn thông

02616.260.205

bcvt.stttt@daknong.gov.vn

5

Thanh tra Sở

02616.29.68.79

ttra.stttt@daknong.gov.vn

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Văn phòng Sở

 
01Trần Thị ÁnhPhó Chánh văn phòng phụ trách0971761967anhtt.stttt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chánh văn phòng

02616555600

hoant.stttt@daknong.gov.vn

03

Phan Thanh Long

Chuyên viên

0905585739

longpt.stttt@daknong.gov.vn

04

Phan Xuân Dũng

Chuyên viên

0869.67.3456

dungpt.stttt@daknong.gov.vn

05

Trịnh Thị Mỹ

Kế toán

0949.13.05.05

mytt.stttt@daknong.gov.vn

06

Nguyễn Thị Tố Lan

Văn thư

0261.6260.203

lanntt.stttt@daknong.gov.vn

07

Đặng Kim Trung

Lái Xe

0898.36.9979

 

08

Hoàng Ngọc Thanh

Lái Xe

0964.347.347

 

09

Nguyễn Trọng Lợi

Bảo vệ

0365.68.48.06

 

10

Nguyễn Thị Luyến

Tạp vụ

0343441379

 

II. Phòng Thông tin - Báo chi-  Xuất bản

 

01

Nông Thị Như Trang

Trưởng phòng

0917.05.77.11

trangntn.stttt@daknong.gov.vn

02

Lường Thị Tuyết Lê

Chuyên viên

0967.623.366

leltt.stttt@daknong.gov.vn

03

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0379.550.300

hoanth.stttt@daknong.gov.vn

04

Đỗ Thị Hậu

Chuyên viên

0974988299

haudt.stttt@daknong.gov.vn

III. Phòng Công nghệ thông tin

 

01

Hoàng Thị Liên

Phó Trưởng phòng phụ trách

0989.646.083

lienht.stttt@daknong.gov.vn

02Đoàn Ngọc LộcChuyên viên0943.186.767locdn.stttt@daknong.gov.vn

IV. Phòng Bưu chính Viễn thông

 
01Tô Tấn NhànP Trưởng phòng phụ trách0905.417.789cuongvn.stttt@daknong.gov.vn 
02Nguyễn Xuân HộiP Trưởng phòng hoinx.stttt@daknong.gov.vn

03

Võ Thị Hồng Thuận

Chuyên viên

0914.329.899

thuanvth.stttt@daknong.gov.vn

04

Lê Thị Lý

Chuyên viên

0915.237.379

lylt.stttt@daknong.gov.vn

V. Thanh tra sở

 

01

Nguyễn Phượng

Chánh Thanh tra

0989.364.465

phuongn.stttt@daknong.gov.vn

02

Hoàng Thị Luyến

Phó Chánh Thanh tra

0934.93.77.99

luyenht.stttt@daknong.gov.vn

03

Đinh Thị Thanh Hương

Thanh tra viên

0916.180068

huongdtt.stttt@daknong.gov.vn

04

Đinh Ngọc Thành

Chuyên viên

0854.99.4449

thanhdn.stttt@daknong.gov.vn

VI. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT

Tên phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Trung tâm CNTT

02616.549.292

ict.stttt@daknong.gov.vn

2

Kỹ thuật công nghệ

02616.541.199

qththttt.stttt@daknong.gov.vn

3Truyền thông - Tổng hợp02616.549.292tttt.stttt@daknong.gov.vn

 

 

01

Ngô Văn Đức

Giám đốc

0888.301.368

ducnv.stttt@daknong.gov.vn

02Nguyễn Thị Minh LiễuChuyên viên lieumtm.stttt@daknong.gov.vn

03

Lê Tấn Quy

Chuyên viên

0946.021.942

quylt.stttt@daknong.gov.vn

04

Phan Thị Thu

Chuyên viên

0981.302.668

thupt.stttt@daknong.gov.vn

05

Nguyễn Thuý Lê

Kế toán

0942.46.48.49

lent.stttt@daknong.gov.vn

06

Hoàng Văn Tuấn

Chuyên viên

0935.913.968

tuanhv.stttt@daknong.gov.vn

07Nguyễn Anh ĐôngChuyên viên0976.340.222dongna.stttt@daknong.gov.vn
08Nguyễn Văn ChinhChuyên viên0979.015.685chinhnv.stttt@daknong.gov.vn
09Nguyễn Vinh QuangChuyên viên0988179.779quangnv.stttt@daknong.gov.vn
10Nguyễn Thị SỹChuyên viên0978.214.100synt.stttt@daknong.gov.vn

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Đường 23 tháng 3,TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại: 02616.701166 - Fax: 02616.260203 –

Email: ict.stttt@daknong.gov.vn