THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Địa chỉ:          Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại:     02616.260.203

- Fax:                02616.260.203

- Email:            stttt@daknong.gov.vn

- Website:         http://stttt.daknong.gov.vn/

                                            THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

TT

Tên phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Văn phòng Sở

02616.260.203

vp.stttt@daknong.gov.vn

2

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

02616.260.215

ttbcxb.stttt@daknong.gov.vn

3

Phòng Công nghệ Thông tin

02613.509.509

cntt.stttt@daknong.gov.vn

4

Phòng Bưu chính, Viễn thông

02616.260.205

bcvt.stttt@daknong.gov.vn

5

Thanh tra Sở

02616.29.68.79

ttra.stttt@daknong.gov.vn

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Văn phòng Sở

 
01Trần Thị ÁnhPhó Chánh văn phòng phụ trách0971761967anhtt.stttt@daknong.gov.vn

02

Phan Xuân Dũng

Chuyên viên

0869.67.3456

dungpt.stttt@daknong.gov.vn

03

Trịnh Thị Mỹ

Kế toán

0949.13.05.05

mytt.stttt@daknong.gov.vn

04

Nguyễn Thị Tố Lan

Văn thư

0261.6260.203

lanntt.stttt@daknong.gov.vn

05Phan Thị ThuChuyên viên0837270138thupt.stttt@daknong.gov.vn

05

Đặng Kim Trung

Lái Xe

0898.36.9979

 

06

Hoàng Ngọc Thanh

Lái Xe

0964.347.347

 

07

Nguyễn Quốc Huy

Bảo vệ

0365.68.48.06

 

08

Nguyễn Thị Luyến

Tạp vụ

0343441379

 

II. Phòng Thông tin - Báo chi-  Xuất bản

 

01

Nông Thị Như Trang

Trưởng phòng

0917.05.77.11

trangntn.stttt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Thị HoaChuyên viên0379.550.300hoanth.stttt@daknong.gov.vn

03

Đỗ Thị Hậu

Chuyên viên

0974988299

haudt.stttt@daknong.gov.vn

04

Đinh Ngọc Thành

Cán sự

0852424221

thanhdn.stttt@daknong.gov.vn

III. Phòng Công nghệ thông tin

 

01

Hoàng Thị Liên

Phó Trưởng phòng phụ trách

0989.646.083

lienht.stttt@daknong.gov.vn

02Trần My QuânChuyên viên0336234449quantm.stttt@daknong.gov.vn
03Trần Minh LâmChuyên viên0848300009lamtm.stttt@daknong.gov.vn
04Lường Thị Tuyết LêChuyên viên leltt.stttt@daknong.gov.vn

IV. Phòng Bưu chính Viễn thông

 
01Tô Tấn NhànP Trưởng phòng phụ trách0905.417.789cuongvn.stttt@daknong.gov.vn 
02Nguyễn Xuân HộiP Trưởng phòng hoinx.stttt@daknong.gov.vn

03

Võ Thị Hồng Thuận

Chuyên viên

0914.329.899

thuanvth.stttt@daknong.gov.vn

04

Lê Thị Lý

Chuyên viên

0915.237.379

lylt.stttt@daknong.gov.vn

05Hoàng Văn ĐứcChuyên viên0914579797duchv.stttt@daknong.gov.vn

V. Thanh tra sở

 

01

Nguyễn Phượng

Chánh Thanh tra

0989.364.465

phuongn.stttt@daknong.gov.vn

02

Hoàng Thị Luyến

Phó Chánh Thanh tra

 

03Nguyễn Cảnh HoàngChuyên viên0384196553hoangnc.stttt@daknong.gov.vn

VI. Trung tâm Dữ liệu Công nghệ và Truyền thông

TT

Tên phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Trung tâm DLCN&TT

 

dlcntt.stttt@daknong.gov.vn

2

Kỹ thuật công nghệ

 

ktcn.stttt@daknong.gov.vn

3Truyền thông - Tổng hợp ttth.stttt@daknong.gov.vn

 

 

01

Ngô Văn Đức

Giám đốc

0888.301.368

ducnv.stttt@daknong.gov.vn

02Nguyễn Thị Minh LiễuViên chức phòng Truyền thông - Tổng hợp0974618996lieumtm.stttt@daknong.gov.vn

03

Nguyễn Vinh Quang

Viên chức phòng Truyền thông - Tổng hợp

0988179779

quangnv.stttt@daknong.gov.vn

04

Nguyễn Thuý Lê

Kế toán

0942.46.48.49

lent.stttt@daknong.gov.vn

05

Nguyễn Thị Kim Hiền

Viên chức phòng Truyền thông - Tổng hợp

0365668529

hienntk.stttt@daknong.gov.vn

06Nguyễn Thị SĩViên chức phòng Truyền thông - Tổng hợp0978214100sint.stttt@daknong.gov.vn
07Hoàng Văn TuấnViên chức phòng Kỹ thuật - Công nghệ0935913968tuanhv.stttt@daknong.gov.vn
08Lê Tấn QuyViên chức phòng Kỹ thuật - Công nghệ0946021942quylt.stttt@daknong.gov.vn
09Nguyễn Anh ĐôngViên chức phòng Kỹ thuật - Công nghệ0976340222dongna.stttt@daknong.gov.vn
10Trần Quang KhôiViên chức phòng Kỹ thuật - Công nghệ0917470018khoitq.stttt@daknong.gov.vn

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Đường 23 tháng 3,TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại: 02616.701166 - Fax: 02616.260203 –

Email: ict.stttt@daknong.gov.vn