Tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong  giáo dục phổ thông

Tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

31/01/2024
Thực hiện công văn số 40/TTCS-TTTQ ngày 24/01/2024 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan ...
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Nông: Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Nông: Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai

31/01/2024
Sáng ngày 31/1, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về việc họp bàn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của tỉnh năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 – ...

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 04 năm 2024

25/01/2024
Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tuần thứ 04 (năm 2024), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau: 1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến ...
Khai thác các sản phẩm Audio spot tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP và  Quyết định số 1719/QĐ-TTg

Khai thác các sản phẩm Audio spot tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP và Quyết định số 1719/QĐ-TTg

17/01/2024
Thực hiện Công văn số 2469/UBDT-TT ngày 29/12/2023 của Ủy ban dân tộc về việc khai thác các sản phẩm audio spot tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP và Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện một số nội dung:- Khai thác các sản phẩm ...
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 03 năm 2024

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 03 năm 2024

17/01/2024
Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tuần thứ 03 (năm 2024), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau: 1. Tuyên truyền, phổ biến, công khai ...
Thông tin, tuyên truyền về một số giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai  Đề án 06/CP

Thông tin, tuyên truyền về một số giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP

17/11/2023
Thực hiện Công văn số 1823/CAT-PC06 ngày 12/9/2023 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc triển khai giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thực hiện một số nội dung sau:- Trên cơ sở nghiên cứu nội ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 706
Năm 2024 : 4.938
Tổng số : 2.608.326
Liên kết website