• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, từ tuần thứ 03 của tháng 3/2023

Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông  về triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, từ tuần thứ 03 của tháng 3/2023

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4”.

- Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân hiểu rõ, nắm chắc và cam kết việc tuân thủ thực hiện các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (sau đây gọi tắt là chống khai thác IUU); tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

 - Tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về nghề cá, chống khai thác IUU, hợp tác khai thác thủy sản giữa Việt Nam với các nước, tổ chức nghề cá khu vực và quốc tế; những cam kết của Việt Nam đối với các Hiệp định, Công ước quốc tế về thủy sản mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia để ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU.

2. Tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.

3. Tuyên truyền triển khai thực hiện Công điện số 72/CĐ – TTg ngày 25/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Truyền thông đưa tin, phản ảnh liên quan đến thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, nguồn nhân lực tại các bệnh viện bảo đảm tính chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, phù hợp, hiệu quả.

4. Tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng xây dựng các phương án ứng phó với các loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai. Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai để phát huy ý thức tự giác, tự lực, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

TTBCXB


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.645
Năm 2023 : 724.003
Liên kết website