A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 51 năm 2023

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 51 năm 2023

Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tuần thứ 52 (năm 2023), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tếm thúc đầy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030. Tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ; hội nhập quốc tế; Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA, Hiệp định RCEP.

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ; rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác và sử dụng.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự  cố.

3. Tuyên truyên nội dung văn bản hợp nhất số 5244/VBHN-BVHTTDL ngày 29/11/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Thông tư Quy định quy trình giám định tư pháp đối với quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ  chức, cá  nhân biết thực hiện.

4. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng mục đích, yêu cầu của Cuộc thi.

5. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp; quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng.

6. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong việc xử lý các vi phạm về tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm, nêu gương tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định về tiếng ồn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, khu dân cư. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, không gây ách tắc giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; phản ánh, đưa tin, nêu gương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định pháp luật trong tham gia các hoạt động văn hóa.

7. Tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bảo vệ môi trường và cam kết trong COP26, đặc biệt những quy định hướng tới môi trường xanh, sạch đẹp, giảm phát thải ròng bằng “0” đến năm 2050; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia ngăn chặn phát thải; làm cho hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu thực sự là nhiệm vụ của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân

Truyền thông, nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của cộng đồng, trong phát triển rừng và lâm nghiệp bền vững, mô hình sinh kế dựa vào cộng đồng, dựa vào tự nhiên và các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học. Thông tin, khuyến khích dán nhãn các-bon, sử dụng sản phẩm, dịch vụ dùng năng lượng sạch, phát thải ít các-bon, thân thiện môi trường thay cho sản phẩm, dịch vụ sử dụng năng lượng hóa thạch; dán nhãn sản phẩm không sử dụng chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu.

8. Thông tin, tuyên truyền về triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU. Truyền thông đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các chủ thể OCOP, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, ngày 17/11/2021, Ủy ban châu Âu đề xuất một Dự luật ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng gây mất rừng và suy thoái rừng. Ngày 19/4/2023, Nghị viện châu Âu và ngày 16/5/2023, Hội đồng châu Âu đã thông qua dự luật này. Dự luật có tên chính thức là “Quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu”; viết tắt là EUDR. EUDR cấm nhập khẩu những mặt hàng nông sản có quy trình sản xuất trên đất có nguồn gốc từ phá rừng và gây suy thoái rừng kể từ sau ngày 31/12/2020 bao gồm: Chăn nuôi gia súc, Ca cao, Cà phê, Dầu cọ, Cao su, Đậu nành và Gỗ, cũng như các mặt hàng được nuôi hoặc sản xuất bằng các sản phẩm đó như: Da, Sô cô la, Giấy in, Đồ nội thất, Than củi và một số dẫn xuất Dầu cọ.

Hiệu lực và phạm vi áp dụng: Dự luật bắt đầu được áp dụng từ tháng 12/2024 đối với nhà kinh doanh vận hành xuất, nhập khẩu; từ tháng 6/2025 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; EUDR được áp dụng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

9. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 và phát động “Phong trào toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe”. Truyền thông vận động để người dân thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch; hiểu đúng lợi ích, hiệu quả của vaccine và tầm quan trọng của tiêm chủng vaccine phòng COVID – 19.

10. Tuyên truyền quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Truyền thông những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử và những nội dung mới đối với hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 và cung cấp thông tin tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để các tổ chức, cá nhân được biết.

11. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…Tuyên truyền các hoạt động Tháng hành động năm 2023 đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

12. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm từ động vật trái phép; khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật trái quy định của pháp luật.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và nguy cơ dịch bệnh phát tán, lây lan thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm từ động vật trái phép. Tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay các hoạt động buôn bán, nhập lậu động vật, sản phẩm từ động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về tác hại của việc nhập lậu, nguy cơ xâm nhiễm các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mất an toàn thực phẩm do nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm từ động vật từ nước ngoài vào Việt Nam; các biện pháp phòng, chống dịch; phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh; yêu cầu người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật trái quy định của pháp luật.

ĐỖ HẬU

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 697
Năm 2024 : 11.301
Tổng số : 2.614.689
Liên kết website