A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông họp báo cung cấp thông tin kết quả đại hội công đoàn các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 29/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức họp báo thông tin Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chủ trì họp báo có ông Đoàn Văn Sự, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Vũ Thị Oanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Họp báo có sự tham dự của các đồng chí UV BTV Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện một số cơ quan có liên quan; một số phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Toàn văn nội dung Thông cáo báo chí Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông cung cấp tại Họp báo:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Căn cứ chỉ đạo thực hiện

- Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

- Kế hoạch số 151/KH-LĐLĐ, ngày 07/7/2022 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Hướng dẫn số 74/HD-LĐLĐ, ngày 05/9/2022 về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Hướng dẫn số 79/HD-LĐLĐ, ngày 10/11/2022 về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Kế hoạch số 193/KH-LĐLĐ, ngày 24/8/2023 về tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Công văn số 13/LĐLĐ-TC-KT về giải quyết đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Thông báo số 257/TB-LĐLĐ, ngày 30/11/2022 về việc chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Hướng dẫn số 86/HD-LĐLĐ ngày 28/4/2023 về văn bản chủ yếu lưu hành tại đại hội, danh mục hồ sơ duyệt đại hội, thể thức văn bản của đại hội, nội dung chương trình duyệt đại hội; hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Hướng dẫn số 84/HD-LĐLĐ, ngày 14/4/2023 về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện của liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức

Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành tham mưu cấp ủy đảng cùng cấp ban hành chỉ thị, văn bản lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; lựa chọn các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm bảo đảm số lượng, phù hợp với loại hình, đặc thù của từng đơn vị và tiến độ thời gian.

Ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở; hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; quyết định thành lập các tiểu ban đại hội; hướng dẫn nội dung cần chuẩn bị cho công tác duyệt hồ sơ đại hội công đoàn cơ sở, lịch duyệt và lịch đại hội công đoàn cơ sở; quyết định phân bổ đại biểu; hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng nội dung văn kiện và quy trình giới thiệu nhân sự tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028; xây dựng các loại văn bản phục vụ đại hội, đề cương hướng dẫn, các mẫu văn bản gửi công đoàn cơ sở tham khảo.

Ban hành văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội công đoàn các cấp và tham gia góp ý Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức chỉ đạo Đại hội điểm công đoàn cơ sở, mỗi đơn vị chọn 01 - 02 CĐCS để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, sau đại hội điểm họp rút kinh nghiệm để triển khai Đại hội các công đoàn cơ sở đạt hiệu quả cao. Kết quả, 100% liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành đã tổ chức tập huấn công tác đại hội cho cán bộ công đoàn cơ sở

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

1. Đại hội công đoàn cấp cơ sở

Thời gian hoàn thành đúng tiến độ, kết thúc trước ngày 31/5/2023.

Số lượng công đoàn cơ sở tổ chức đại hội: 706/706, đạt 100%; trong đó, 628 đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập, 78 doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Đại hội cấp công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ở các liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; trang trí khánh tiết trong hội trường và tại khu vực tổ chức đại hội, màu áo nhận diện tổ chức công đoàn của các đại biểu đại hội đã tạo được màu sắc đặc trưng của tổ chức công đoàn.

Trong quá trình tổ chức đại hội các đơn vị đã tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn cùng cấp về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian tổ chức đại hội. Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức đã xây dựng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở hết sức cụ thể, ban hành các biểu mẫu tài liệu của đại hội theo hướng linh hoạt, kịp thời, dễ hiểu đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để công đoàn cơ sở thực hiện.

Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo; chất lượng nội dung các văn kiện tập trung phát huy trí tuệ tập thể, tham gia, đóng góp ý kiến của đoàn viên, người lao động. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung thảo luận, tìm giải pháp thực hiện nhằm nâng cao đời sống cho đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các vấn đề đời sống, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và đóng góp việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội hợp lý, khoa học, linh hoạt, hình thức tổ chức đại hội được đổi mới, một số công đoàn cơ sở thực hiện đại hội không giấy, tài liệu được quét mã QR để cập nhật, báo cáo chính trị được minh họa bằng hình ảnh, video các hoạt động.

Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được tiến hành đúng quy trình theo hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp. Đề án nhân sự Đại hội được cấp ủy đảng cùng cấp và ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt trước lúc tiến hành đại hội bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ; nhân sự cán bộ công đoàn chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng, tỉ lệ nữ tham gia ban chấp hành.

Đại hội công đoàn cơ sở đã bầu 2.276 ủy viên ban chấp hành. Trong đó, tái cử 1.211 ủy viên; tham gia lần đầu 1.065 ủy viên; 1.392 ủy viên là nữ; 1.789 ủy viên là đảng viên. Trình độ chuyên môn trên đại học 86 người, đại học 1.950 người, cao đẳng, trung cấp và trình độ khác 292 người. Độ tuổi, dưới 30 tuổi 131 người; từ 31 đến 40 tuổi 904 người; từ 41 đến 50 tuổi 919 người, trên 50 tuổi 115 người.

Tổng số Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở 273; ủy viên UBKT 664 người, trong đó số ủy viên UBKT là nữ có 434 người.

 

2. Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Liên đoàn Lao động tỉnh có 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó 08 liên đoàn lao động huyện, thành phố, 04 công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức. Thời gian đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tiến hành bắt đầu từ ngày 05/6/2023 và kết thúc vào ngày 04/8/2023.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn 02 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm bảo đảm nội dung và tiến độ theo quy định, sau đại hội điểm tổ chức họp rút kinh nghiệm và triển khai đến các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức đại hội bảo đảm hướng dẫn của cấp trên và sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

Nhìn chung, Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm thời gian và thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra với không khí trang trọng, tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là ngày hội của đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn.

Công tác tuyên truyền đại hội được triển khai sớm với nhiều hình thức đa dạng phong phú, có nhiều đổi mới sáng tạo thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. Thiết kế Logo nhận diện riêng của đại hội công đoàn, bộ infograpphic, khung hình đại diện trên các trang mạng xã hội; chỉ đạo công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ điện tử tại trụ sở làm việc, các trục đường chính đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội đã tạo được không khí vui vẻ trước trong và sau đại hội. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội. Trang trí trong và ngoài hội trường đại hội đúng quy định, trang trọng, các băng rôn, khẩu hiệu phù hợp với chủ đề đại hội, hệ thống âm thanh, ánh sáng bảo đảm phục vụ tốt cho đại hội.

Việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã được chuẩn bị công phu, đúng đề cương hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, dung lượng báo cáo vừa phải, bố cục hợp lý. Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành đúng quy trình, tổ chức thảo luận, tập hợp ý kiến đóng góp của cơ sở, đoàn viên và tranh thủ sự đóng góp của các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt qua các thời kỳ, của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, các đồng chí Thường trực và các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh. Báo cáo đã đánh giá những chỉ tiêu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời, nêu ra các khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng đã đề ra các chỉ tiêu, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã xây dựng các khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của địa phương, ngành. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã đánh giá được những ưu điểm, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ tiếp theo phấn đấu thực hiện. Chương trình Đại hội hợp lý, bảo đảm thời gian, kết cấu phù hợp, nội dung chương trình đúng hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn. Chương trình điều hành của Đoàn Chủ tịch ngắn gọn, đầy đủ, súc tích đã giúp cho Đoàn Chủ tịch điều hành khá nhịp nhàng, rõ ràng, dứt khoát. Tham luận của đại biểu đã có sự chuẩn bị chu đáo, có chiều sâu, nhiều tham luận đã thẳng thắn nêu ra những hạn chế vướng mắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời mạnh dạn đưa ra những kiến nghị đề xuất để thực hiện tốt hơn.

Hầu hết các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các văn kiện Đại hội, một số đơn vị cung cấp tài liệu bằng mã QR, thực hiện Đại hội không giấy; báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội được tóm tắt ngắn gọn, súc tích và được minh họa bằng hình ảnh để trình chiếu tại Đại hội.

Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được tiến hành bảo đảm quy trình 05 bước theo Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp. Để chuẩn bị nhân sự trình Đại hội, tiểu ban nhân sự đã chủ động xây dựng đề án nhân sự; cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu loại hình theo đúng điều kiện thực tế nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay; nhân sự số dư đối với ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra có số dư từ 10% - 15% bảo đảm quy định. Đề án nhân sự Đại hội của các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành được cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt trước lúc tiến hành Đại hội.

Tổng số ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 174 người. (Trong đó, số ban chấp hành tái cử 78 người; số ban chấp hành tham gia lần đầu 96 người; số ủy viên ban chấp hành là nữ 63 người). Về trình độ chuyên môn: trên đại học có 47 người, đại học 126 người, trình độ khác 01 người.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Công tác triển khai

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/KH-LĐLĐ, ngày 21/7/2023 về tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài ra, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội bảo đảm quy trình, quy định.

2. Công tác chuẩn bị

2.1. Đề án Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Đề án Đại hội Công đoàn tỉnh Đăk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bảo đảm quy trình, quy định, khoa học, khách quan, bảo đảm yêu cầu đề ra.

- Bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 13/06/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Đăk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Bảo đảm theo trình tự thực hiện và tiến độ thời gian, làm cơ sở để chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tương thích với các quy định của pháp luật đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  - Nội dung Đề án bao quát được các định hướng, phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo chính trị. Công tác nhân sự đại hội bảo đảm tính thống nhất giữa việc thực hiện Đề án với các quy định của Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các quy định của Đảng, Nhà nước trong quá trình chuẩn bị đại hội.

2.2. Nội dung xây dựng báo cáo chính trị

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã lấy ý kiến tham gia của các cấp công đoàn, làm cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V. Quá trình chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chương trình số 29-CT/TU, ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Trong quá trình xây dựng báo cáo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ giúp việc số 3 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Đại hội.

- Việc xây dựng báo cáo chính trị được hoàn thiện theo trình tự, quy định, thông qua các hội nghị để lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên và cán bộ công đoàn các cấp, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IV.

- Tiêu đề báo cáo: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững”.

- Kết cấu báo cáo, gồm 02 phần:

+ Phần thứ nhất: Tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đăk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Phần thứ hai: Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến thời điểm hiện tại, báo cáo chính trị dự thảo lần thứ 5 và đang được Tiểu ban nội dung hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội.

2.3. Về Đề án Nhân sự Đại hội

Sau khi thực hiện Quy trình nhân sự theo Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ, ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ giúp việc số 3 Tổng Liên đoàn. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh trình nhân sự xin ý kiến Đại hội V, như sau:

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 31 ủy viên; tại Đại hội giới thiệu 32 ứng viên, bầu 29 ủy viên (khuyết 02 ủy viên), bảo đảm số dư 10-15%.

- Nhân sự Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 09 ủy viên; tại Hội nghị lần thứ nhất, giới thiệu 09 ứng viên, bầu 08 ủy viên (khuyết 01 ủy viên), bảo đảm số dư theo quy định.

- Nhân sự UBKT, nhiệm kỳ 2023 - 2028: 09 ủy viên; tại Hội nghị lần thứ nhất, giới thiệu 10 ứng viên, bầu 09 ủy viên, bảo đảm số dư theo quy định.

- Thường trực: 03 đồng chí.

2.4. Đề án Nhân sự Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

- Đại biểu được phân bổ, 08 đại biểu: Thành phần đại biểu theo cơ cấu như sau:

+ Khu vực hành chính sự nghiệp: 05 đại biểu

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh: 03 đại biểu

2.5. Công tác tuyên truyền, khánh tiết

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi niềm tin vững chắc vào thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; để đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn.

    - Hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, thiết thực, không lãng phí, phô trương, hình thức.

    - Phương châm Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, kết hợp tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 - Các nội dung Maket, trang trí, khánh tiết… theo kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.6. Số lượng, thời gian, địa điểm đại hội

- Tổng số đại biểu dự Đại hội: 281 đại biểu

Trong đó: + Đại biểu triệu tập: 201 đại biểu

       + Đại biểu khách mời: 80 đại biểu

- Thời gian đại hội: Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V tổ chức trong 02 ngày, vào các ngày 09 10 tháng 10 năm 2023.

 - Địa điểm tổ chức đại hội: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông, số 01 Điểu Ong, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đk Nông.

2.7. Nội dung, chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội, gồm: Phiên làm việc thứ nhất và phiên làm việc thứ hai

Nội dung:

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, mực tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi bổ sung).

- Báo cáo kết quả đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh, UBKT và Đề án Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

- Công tác tuyên truyền, trang trí, maket đại hội, phóng sự.

- Thành phần tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Dự thảo Nghị quyết đại hội; dự thảo Nghị quyết hội nghị BCH lần thứ nhất.

- Dự thảo diễn văn khai mạc, bế mạc, bài phát biểu của lãnh đạo Tổng Liên đoàn LĐVN, Tỉnh ủy.

- Công tác bầu cử; dự kiến nhân sự tham gia ban bầu cử, dự thảo nguyên tắc, thể lệ, trình tự bầu cử; dự thảo các loại mẫu phiếu bầu cử, biên bản bầu cử; phương tiện kiểm phiếu.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đang hoàn tất những khâu cuối cùng để Đại hội được diễn ra trong không khí trang trọng, thực hiện đúng tinh thần phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Ngọc Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 696
Năm 2024 : 11.300
Tổng số : 2.614.688
Liên kết website