A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của  Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 927/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông, gồm 02 thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Theo đó, 02 thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh sẽ được giảm phí, lệ phí  (Giảm bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 4, Thông tư 214/2016/TT – BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

 Thời gian áp dung: Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, các thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản và lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông và Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tai Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐỖ HẬU


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 781
Năm 2024 : 23.040
Tổng số : 2.626.428
Liên kết website