Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để đảm bảo kết nối Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư"

22/06/2023
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để đảm bảo kết nối Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư" thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 831
Năm 2024 : 24.706
Tổng số : 2.628.094
Liên kết website