A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số

Ngày 20/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Đề án với mục tiêu xác định DTI cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ (gọi chung là bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) và của quốc gia trong quá trình thực hiện Chương trình Chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bao gồm Thông tin chung và Chỉ số đánh giá gồm 09 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần và thang điểm đánh giá DTI cấp tỉnh là 1000 điểm.

NVĐ


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 748
Năm 2024 : 17.711
Tổng số : 2.621.099
Liên kết website