A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, từ tuần thứ 04 của tháng 02/2023

Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông  về triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, từ tuần thứ 04 của tháng 02/2023

1. Tuyên truyền Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 nhằm kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua,  quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, tạo tiền đề thuận lợi phát triển những năm tiếp theo.

Truyền thông quan điểm, định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kiên trì giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu trước mắt và lâu dài, gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

2. Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 – 01/3/2023) về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, đức độ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, duy trì thông suốt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo tổ chức chiến đấu, bảo vệ, khai thác đường Trường Sơn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường và nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng Lào, xây dựng củng cố vùng giải phóng.

3. Tuyên truyền thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước". Tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người Việt Nam. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng, gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục; tuyên truyền, giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2023 trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập Nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động và các chủ thể tham gia thị trường lao động; đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động, cung cấp thông tin về lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, tạo sự quan tâm, đồng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác gáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển thị trường lao động.

5. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh để Nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.

6. Tuyên truyền đến người dân biết việc thực hiên tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng đối với 04 thủ tục hành chính:  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; TTHC Đăng ký hộ kinh doanh cá thể; TTHC Xác nhận tình trạng hôn nhân được áp dung từ ngày 20/02/2023 tại (1) Bộ phận Một cửa cấp huyện: Cư Jút; Krông Nô; Đắk Glong; thành phố Gia Nghĩa; (2) Bộ phận Một cửa UBND các xã, phường, thị trấn: thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút; xã Nam Đà, huyện Krông Nô; xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong; phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

                                                                                                                                                                    TTBCXB


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 732
Năm 2024 : 5.340
Tổng số : 2.608.728
Liên kết website