A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 03 năm 2024

Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tuần thứ 03 (năm 2024), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, công khai rộng rãi nội dung Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tuyên truyền Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (sau viết tắt là Chỉ thị số 13-CT/TW) và Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng, cộng đồng dân cư và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

3. Tuyên truyền về công tác phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người như bệnh Cúm gia cầm, bệnh Dại để người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Truyền thông tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, cách nhận biết người và động vật mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại và biện pháp xử lý, phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật; chủ trương, chính sách và quy định về quản lý nuôi chó, mèo và tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo; các biện pháp phòng, chống bệnh Dại, xây dựng vùng an toàn bệnh Dại; xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ các quy định về quản lý chó, mèo nuôi, tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

4. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA) cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như: nông dân, cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp thông tác các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát tranh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả EVFTA.

Thông tin, tuyền truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, ý nghĩa của Hiệp định EVFTA tới tổ chức doanh nghiệp và người dân; định hướng dư luận xã hội tiếp cần tích cực với những thay đổi khi tham gia EVFTA.

5. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, truyền thông về lịch sử truyền thống, vùng đất con người Đắk Nông, những giá trị tinh thần tốt đẹp, những tiềm năng và triển vọng của tỉnh. Truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giai đoạn xây dựng, phát triển hiện nay.

Thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thông tin về thành tựu, kết quả đạt được  trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị; chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là những đổi thay về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh sau hơn 37 năm đất nước đổi mới và sau 20 năm  ngày tái lập tỉnh.

- Tuyên truyền về thành tựu của tỉnh, đất nước, không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2024.

6. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Phát động phong trào thi đua, khuyến khích, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả trong quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong phát triển thủy sản.

Tuyên tuyền và phổ biến các văn bản về phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh như: Không nuôi thả rông gia súc, gia cầm, không mua, bán gia súc, gia cầm bị bệnh; không giấu dịch, không vứt xác gia súc, gia cầm bừa bãi…; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; công khai chính sách hỗ trợ (về vacxin tiêm phòng, hỗ trợ tiêu hủy bắt buộc gia súc, gia cầm bị bệnh….) để người dân chủ động khai báo và hợp tác trong phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền về quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

7. Tuyên truyền hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024, trong đó tập trung vào các khoản thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương Lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường; đặc biệt vào tháng của Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024.

- Tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền mục đích ý nghĩa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các hoạt động liên quan đến chủ đề “Thông tin minh bạch – tiêu dùng an toàn” tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia, của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Tuyên truyền về các chính sách khuyến khích phát triển các Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển sản xuất cũng như tham gia vào Chương trình OCOP, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo cho các thành viên; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.

Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương về phát triển chương trình OCOP đến các Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thường xuyên đăng tải các thông tin, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành, tỉnh về Chương trình OCOP để các Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác tham gia Chương trình OCOP. Nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tại các địa phương trong thực hiện Chương trình OCOP; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh.

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, thông báo cấp dự báo cháy rừng trên sóng truyền thanh, truyền hình để chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

10. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; Đồng thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân và thay đổi hành vi để nâng cao sức khỏe.

11. Phối hợp thông tin về sự kiện (nội dung cụ thể trong các văn bản gửi kèm): Tuyên truyền Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên – Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

ĐỖ HẬU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 697
Năm 2024 : 11.301
Tổng số : 2.614.689
Liên kết website