A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Tham khảo tài liệu tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ emTài liệu tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

I. Các sản phẩm truyền thông

  1. Logo và các thông điệp chủ chốt của chiến dịch

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ksOlrMJwnT2v3DJovJb3dr9w2cPzespL?usp=sharing

  1. Các postcard truyền thông. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Postcard “Trẻ em cần học bơi và kỹ năng an toàn để phòng chống đuối nước.

2.2. Postcard “Gia đình và nhà trường hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước & cách phòng chống”.

2.3. Postcard “Gia đình cần chủ động giám sát, trông giữ trẻ để phòng chống đuối nước”.

2.4. Postcard “Kiểm tra, bảo đảm môi trường an toàn để phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.5. Postcard “Làm rào chắn để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước mở”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16AZMNaq-tOjFeB_dKWs3qZT-REiDh5XK?usp=sharing

  1. Các mẫu phướn treo

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16xFsKure_bm10fLc6KJYh5JXhFsW_Pnf?usp=share_link

II. Sản phẩm in ấn (bản điện tử)

  1. Poster về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

1.1. Poster “Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà”.

1.2. Poster “Bạn có thể tự mình phòng tránh đuối nước”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link

  1. Các tờ rơi về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Tờ rơi “Đuối nước có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta”.

2.2. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.3. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_linkI. Các sản phẩm truyền thông

  1. Logo và các thông điệp chủ chốt của chiến dịch

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ksOlrMJwnT2v3DJovJb3dr9w2cPzespL?usp=sharing

  1. Các postcard truyền thông. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Postcard “Trẻ em cần học bơi và kỹ năng an toàn để phòng chống đuối nước.

2.2. Postcard “Gia đình và nhà trường hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước & cách phòng chống”.

2.3. Postcard “Gia đình cần chủ động giám sát, trông giữ trẻ để phòng chống đuối nước”.

2.4. Postcard “Kiểm tra, bảo đảm môi trường an toàn để phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.5. Postcard “Làm rào chắn để kiểm soát trẻ tiếp cận nguồn nước mở”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16AZMNaq-tOjFeB_dKWs3qZT-REiDh5XK?usp=sharing

  1. Các mẫu phướn treo

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16xFsKure_bm10fLc6KJYh5JXhFsW_Pnf?usp=share_link

II. Sản phẩm in ấn (bản điện tử)

  1. Poster về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

1.1. Poster “Đừng để con trẻ đuối nước ngay tại nhà”.

1.2. Poster “Bạn có thể tự mình phòng tránh đuối nước”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link

  1. Các tờ rơi về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Gồm các tài liệu sau:

2.1. Tờ rơi “Đuối nước có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta”.

2.2. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

2.3. Tờ rơi “Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19”.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JT06K4h2A78J81jOZOR5ebUD_fDO0_dm?usp=share_link

TTBCXB (t/h)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 738
Năm 2024 : 17.701
Tổng số : 2.621.089
Liên kết website