Dự thảo

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông

Cơ quan soạn thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 21/03/2023

Ngày kết thúc: 21/04/2023

Số lượt xem: 119

Góp ý: 0

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 6675/UBND-KGVX  ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 6675/UBND-KGVX  ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 750
Năm 2024 : 17.428
Tổng số : 2.620.816
Liên kết website