• :
  • :
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Đề nghị góp ý cho dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023
Ngày bắt đầu: 15/02/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 14/10/2022 Ngày hết hạn: 30/11/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông năm 2022
Ngày bắt đầu: 29/08/2022 Ngày hết hạn: 09/09/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển dữ liệu lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia
Ngày bắt đầu: 18/08/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Góp ý cho dự thảo Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu: 11/08/2022 Ngày hết hạn: 16/08/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Quyết định quy định nguyên tắc, cách phân bổ máy tính bảng cho các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025
Ngày bắt đầu: 03/08/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về tem bưu chính
Ngày bắt đầu: 01/09/2021 Ngày hết hạn: 01/11/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực TTTT
Ngày bắt đầu: 01/09/2021 Ngày hết hạn: 01/11/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Hồ sơ trình Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày bắt đầu: 26/08/2021 Ngày hết hạn: 26/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số
Ngày bắt đầu: 25/08/2021 Ngày hết hạn: 25/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021 Ngày hết hạn: 15/10/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Ngày bắt đầu: 07/08/2021 Ngày hết hạn: 07/10/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Chiến lược phát triển hạ tầng Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày bắt đầu: 04/08/2021 Ngày hết hạn: 18/08/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày bắt đầu: 02/08/2021 Ngày hết hạn: 13/08/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 30/07/2021 Ngày hết hạn: 30/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 30/07/2021 Ngày hết hạn: 30/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Ngày bắt đầu: 21/07/2021 Ngày hết hạn: 21/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin và tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
Ngày bắt đầu: 21/07/2021 Ngày hết hạn: 21/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng
Ngày bắt đầu: 21/07/2021 Ngày hết hạn: 21/09/2021
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.130
Năm 2023 : 658.955
Liên kết website