Dự thảo

Dự thảo Chương 6: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương

Lĩnh vực: Viễn thông

Cơ quan soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 19/02/2024

Số lượt xem: 53

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về nội dung quy hoạch, việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin, thực hiện, đánh giávà điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở địa phương.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 754
Năm 2024 : 17.432
Tổng số : 2.620.820
Liên kết website