Dự thảo

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích

Lĩnh vực: Viễn thông

Cơ quan soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 19/02/2024

Số lượt xem: 15

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32 Luật Viễn thông.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 752
Năm 2024 : 17.430
Tổng số : 2.620.818
Liên kết website