Dự thảo

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Viễn thông

Lĩnh vực: Viễn thông

Cơ quan soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 05/03/2024

Số lượt xem: 36

Góp ý: 0

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ý kiến góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Viễn thông nêu trên (sau đây gọi tắt là dự thảo), Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, góp ý kiến dự thảo bằng văn bản; gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 754
Năm 2024 : 17.432
Tổng số : 2.620.820
Liên kết website