Dự thảo

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông

Ngày bắt đầu: 14/10/2022

Ngày kết thúc: 30/11/2022

Số lượt xem: 211

Góp ý: 0

Đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông. Mọi ý kiên góp ý xin gửi về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông; địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trân trọng!

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 754
Năm 2024 : 17.432
Tổng số : 2.620.820
Liên kết website