Kế hoạch tiếp công dân năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

27/12/2023
1. Lịch tiếp công dâna) Tiếp công dân định kỳ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp. - Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở hoặc ...

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trong năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

26/12/2023
1. Kết quả tiếp công dân- Tổng số lượt tiếp/ số người được tiếp: 9 lượt /9 người.- Số vụ việc (tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần): 8 vụ.- Số đoàn đông người được tiếp (số đoàn, số người, tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần): Không.- Thủ trưởng (trực tiếp và ủy quyền): Trong kỳ báo cáo không phát sinh lượt ...

Kết quả rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và việc công khai các thông tin lên trang TTĐT và việc thực hiện trách nhiệm giải trình theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2023

26/12/2023
- Số KLTT ban hành trong năm 2023: 9 kết luận/ 07 cuộc.- Việc rà soát thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra: Phụ lục 1. - Kết quả theo dõi thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo: Không phát sinh (Phụ lục 2).

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023.

24/07/2023
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo: - Tổng số cuộc thực hiện: 04 cuộc.  - Số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang: 0 cuộc. - Số cuộc triển khai trong kỳ: 04 cuộcb) Kết quả tiếp công dân - Tổng số lượt tiếp/ số người được tiếp: 1 lượt /1 người. - Số vụ việc (tiếp ...

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2023

24/07/2023
a) Kết quả tiếp công dân - Tổng số lượt tiếp/ số người được tiếp: 02 lượt /02 người. - Số vụ việc (tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần): 02 vụ. - Số đoàn đông người được tiếp (số đoàn, số người, tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần): Không. - Thủ trưởng (trực tiếp và ủy quyền): Không; Cơ quan, đơn vị tiếp công ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 709
Năm 2024 : 17.447
Tổng số : 2.620.835
Liên kết website