Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023.

24/07/2023
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo: - Tổng số cuộc thực hiện: 04 cuộc.  - Số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang: 0 cuộc. - Số cuộc triển khai trong kỳ: 04 cuộcb) Kết quả tiếp công dân - Tổng số lượt tiếp/ số người được tiếp: 1 lượt /1 người. - Số vụ việc (tiếp ...

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2023

24/07/2023
a) Kết quả tiếp công dân - Tổng số lượt tiếp/ số người được tiếp: 02 lượt /02 người. - Số vụ việc (tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần): 02 vụ. - Số đoàn đông người được tiếp (số đoàn, số người, tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần): Không. - Thủ trưởng (trực tiếp và ủy quyền): Không; Cơ quan, đơn vị tiếp công ...

Kết luận Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp thuê bao di dộng trả trước đối với MobiFone Đắk Nông

16/09/2022
Kết luận Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp thuê bao di dộng trả trước đối với MobiFone Đắk NôngKết luận Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp thuê bao di dộng trả trước đối với MobiFone Đắk Nông
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1.085
Hôm nay : 757
Năm 2023 : 472.923
Tổng số : 2.599.363
Liên kết website