báo cáo số liệu công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 và dự kiến Chương trình công tác năm 2024

26/12/2023
1. Số liệu công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 (đến 30/11/2023)Tổng số cuộc thực hiện trong năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó 02 cuộc thanh tra, 05 cuộc kiểm tra (Phụ lục 01).Xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ việc (xử phạt 01 ...

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về cung cấp dịch vụ truyền hình tại Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV Đắk Nông.

22/09/2023
Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV Đắk Nông thực hiện cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và truy cập internet công nghệ DOCSIC tại khu vực trung tâm TP Gia Nghĩa.Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV Đắk Nông thực hiện cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và truy cập internet ...

Kết luận Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đối với Chi nhánh Viettel Đắk Nông

24/07/2023
Tổng số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (ĐCCDVVT): 277 điểm. Trongđó, tổng số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (ĐCCDVVT) có địa chỉ xác định doViettel thiết lập (Cửa hàng giao dịch Viettel): 08 điểm; tổng số điểm cung cấp dịchvụ viễn thông (ĐCCDVVT) Ủy quyền: 26 điểm; tổng số điểm cung cấp dịch vụ ...

Kết luận Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đối với Mobifone Đắk Nông

24/07/2023
Tổng số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (ĐCCDVVT) trên địa bàn tỉnh: 25điểm. Trong đó, tổng số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (ĐCCDVVT) có địa chỉxác định do Mobifone thiết lập: 01 cửa hàng và 07 Trung tâm giao dịch Mobifone;tổng số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (ĐCCDVVT) lưu động do Mobifone ...

Kết luận Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thuê bao di dộng tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Đắk Nông.

24/07/2023
Trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kinh doanh VNPT Đắk Nông có 77 điểm CCDVVT, trong đó: 08 điểm CCDVVT là phòng giao dịch của VNPT Đắk Nông thiết lập; 69 Địa điểm CCDVVT do Công ty cổ phần COKYVINA thiết lập được Trung tâm Kinh doanh VNPT ký hợp đồng ủy quyền
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 883
Năm 2024 : 25.039
Tổng số : 2.628.427
Liên kết website