• :
  • :

Thông tin về việc xử lý các hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Chi nhánh Đắk Nông được phát hiện qua kiểm tra.

19/10/2022
        Thông tin về việc xử lý các hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Chi nhánh Đắk NôngTriển khai thực hiện Kết luận số 1438/KL-STTTT ngày 10/10/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về dịch vụ bưu ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.119
Năm 2023 : 658.944
Liên kết website